مزایده و منقاصه

 
​سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://setadiran.ir
  
  
آیتمی برای نمایش در نمای "مناقصه و مزایده" کتابخانه سند وجود ندارد.

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"