معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمعاون فنی و بهره برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دسته بندیمعاونت فني
نامحامد
نام خانوادگیمعتمدی
تلفن مستقیم38260073-4
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد عمران گرایش راه و ترابری
تالیفات
پست الکترونیکyazd-fani@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره مديريت راهها
دسته بندیمعاونت فني
نامعلیرضا
نام خانوادگیدهقانی
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی171
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-modiriatrah@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره پيمان
دسته بندیمعاونت فني
ناممحمود
نام خانوادگیخضرآبادی
تلفن مستقیم38260073-4
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-peyman@rmto.ir
عکس
آدرس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"