سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
عکس
نامسعید
نام خانوادگیبرازنده مقدم
تلفن مستقیم37245484
نمابر
تلفن داخلی164-165
 
سمترئیس اداره برنامه ريزي و بودجه
عکس
نامعلی
نام خانوادگیفیاض
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی166
 
سمترئیس اداره انسانی
عکس
نامسید محمد
نام خانوادگیاقبالی
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی124
 
سمترئیس اداره مالی
عکس
نامجواد
نام خانوادگیعزیزی
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی150
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"