اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان یزد : اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره اطلاعات و فناوری ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
ناممحسن
نام خانوادگیمیرجلیلی
تلفن مستقیم37245270
نمابر
تلفن داخلی156
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
مهندسی برق-الکترونیک
تالیفات
پست الکترونیکyazd-fanavari@rmto.ir
عکس
آدرس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"