از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دسته بندیمدیر کل
نامعلی
نام خانوادگیعلیخانی
تلفن مستقیم37245270
نمابر
تلفن داخلی151-152
سوابق شغلی
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان
سوابق تحصیلی
کارشناسی عمران
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره حراست
دسته بندیمدیر کل
نامسید حسین
نام خانوادگیمحمدی
تلفن مستقیم37245257
نمابر155
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-herasat@rmto.ir
عکس
آدرس
 
  
  
  
  
  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"معرفی کارکنان" لیست وجود ندارد.

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"